Výbor

Výbor Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, o. z.

Predseda:

doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku,
LFUK a UN Bratislava

Sekretár:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
Oddelenie radiačnej onkológie,
VOÚ, Košice

Členovia:

Prim. MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Interná klinika VŠZaSP a OUSA,
Bratislava

MUDr. Andrea Ligačová
Klinika radiačnej onkológie SZU a OUSA, Bratislava

MUDr. Milan Almáši, PhD.
Otorinolaryngologické oddelenie,
VOÚ, Košice