Konferencie

Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

 • Termín konání: 11.-12. 10. 2019
 • Místo konání: Hotel Dvořák, Hradební 3037, Tábor
 • Registrace do: 01.10.2019
 • Registrace (aktivních účastníků) do: 15.09.2019
Program
Program konference ke stažení

Čtvrtek 10. 10. 2019 19:00 Schůze výboru

Pátek 11. 10. 2019

10:15 - 10:30 Zahájení (Klozar, Vošmik)

10:30 - 11:00 Úvodní přednáška (30´):
Jan Laco: Doporučený postup pro bioptické vyšetření zhoubných nádorů hlavy a krku

11:00 – 13:00 Hlavní téma 1:
Hodnocení velikosti resekčních okrajů. Adekvátní resekční okraj? Význam pro další léčebný postup.

Z pohledu různých specializací:

 • ORL: Michal Zábrodský (10´), Karel Pokorný (5´)
 • Maxilofaciálního chirurgie: Lukáš Hauer (5´), Richard Pink (10´)
 • Patologie: Jan Laco (10´), Martina Baněčková (5´)
 • Onkologie: Milan Vošmik (10´) Michaela Jirkovská (5´)

Otevřená diskuse (60´)
Panel: Pár, Pokorný, Pink, Hauer, Laco, Baněčková, Jirkovská, Vošmik
Moderátor: Zábrodský

13:00-14:00 Oběd

14:00 - 14:30 Minisymposium TNM
Viktor Chrobok: Jak pracovat s TNM klasifikací (Orofarynx)
Diskuse: Orofarynx v klasifikaci TNM 8: Grega, Mrzena, Klozar,

14:30 - 16:00 Hlavní téma 2:
Definice HPV pozitivity, význam náhradních markerů, jejich sensitivita a specificita a aplikace na různých pracovištích. Aktuální prediktivní význam.


Příspěvky:
 • Ruth Tachezy: Úvod k papilomavirům (10´)
 • Miloslav Pála: Aktuální klinický význam HPV pozitivity (10´)
 • Jan Laco: Možnosti stanovení I (10´)
 • Ruth Tachezy: Možnosti stanovení II (10´)
 • Michaela Švajdová: Význam u extrafaryngeálních lokalizací (10´)
Otevřená diskuse (40´)
Panel: Tachezy, Pála, Laco, Švajdová, Klozar
Moderátor: Vošmik

16:00 – 16:30 přestávka

16:30 – 17:30 Satelitní sympozium BMS
Role imunitního systému, imunoterapie, radioterapie a HPV statutu u nádorů hlavy a krku
Marek Šťastný: Proč je důležitá regulace imunitního systému a jak funguje imunoterapie na základě anti-PDL?
Milan Vošmík: Kombinace radioterapie a imunoterapie: jak asi funguje? A funguje vůbec?
Jan Klozar: Kdy už konečně HPV status změní schéma léčby nádorů hlavy a krku?

Sobota 12. 10. 2019

9:00-10:00 Hlavní téma 3:
Klasifikace blokových krčních disekcí

Petr Čelakovský: Blokové krční disekce – klasifikace
Patrik Štefanička: Blokové krční disekce - indikace

Otevřená diskuse (45´)
Panel: Čelakovský, Mrzena, Zábrodský, Vlachopulos, Jirkovská, Vaněčková, Grega
Moderátor: Klozar

10:00 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:30 Sekce mladých lékařů a výzkumníků a volná sdělení
Předsednictvo: Koucký, Kalfeřt, Baněčková
Vladimír Koucký: Prognostický význam tumor infiltrujících B lymfocytů u karcinomů orofaryngu
Štěpán Novák: Detekce změn v profilech genové exprese u tenascin pozitivních/negativních vzorků spinocelulárního karcinomu hlavy a krku z vlastního nádoru a přechodové zóny
Eliška Rotnáglová Manželský pár s HPV pozitivními karcinomy orofaryngu,
Martin Šteffl: Naše zkušenosti s FNAB v diagnostice nádorů hlavy a krku
Markéta Horáková: Tenkojehlová aspirační biopsie lézí slinných žláz, aneb co chce patolog sdělit klinikovi
Martina Baněčková: Co se skrývá za S100 protein pozitivními onkocytomy slinných žláz?
Sylvia Sláviková: Protonová radioterapie v léčbě karcinomů slinných žlaz

11:30 – 12:30 Systémová léčba
Rekurentní a metastatický skvamózní karcinom – systémová terapie ve světle posledních dat

Příspěvek: Vošmik (20´)
Otevřená diskuse (40´)
Panel: Brančíková, Pospíšková, Pála
Moderátor: Vošmik

12:30 Zakončení konference

Registrace:
Možnosti účasti (přihlašovací formulář viz níže):

 • Aktivní účast formou prezentace - již uzavřeno
 • Pasivní účast

Registrační poplatky:

  Do 15.9. 2019 Od 16.9.2019 a na místě
Neatestovaní do 30 let 1150 CZK / 46 EUR 1450 CZK /58 EUR
- členové  ČKSNHK 950 CZK 1250 CZK
Atestovaní specialisté 1650 CZK / 66 EUR 1950 CZK / 78 EUR
- členové ČKSNHK 1450 CZK 1750 CZK
Cena za registrační poplatek je včetně 15% DPH Platba registračního poplatku převodem na účet pořádající agentury Avantgarde Prague s.r.o. Registrační poplatek uhraďte nejlépe obratem po registraci na číslo účtu: 193952525/0300 (ČSOB) VS: 11102019 a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, aby byla platba správně přiřazena.

Československá obchodní banka, a.s.
Na Příkopě 854/14
115 20 - Praha 1 - Nové město
IBAN: CZ18 0300 0000 0001 9395 2525
BIC: CEKOCZPP

Ubytování:
Registrovaní účastníci si mohou rezervovat ubytování v hotelu Dvořák za preferenční kongresové ceny v rámci kapacity hotelu (72 pokojů, 139 lůžek). Objednávky ubytování vyřizuje recepce hotelu Dvořák. recepce@lhdvoraktabor.cz

Sobota 12. 10. 2019


Kapacita celého hotelu je pro účastníky konference rezervována do 13. 9.2019. Následující den končí exkluzivita objednávek ubytování pro účastníky konference.


Kontakt: monika.mikulasova@fnmotol.cz
September 2019